• Söğütlü Mh M.Sinan Cd, Akçaabat
  • trabzonnetyonetim@gmail.com
  • Mesai: 8:00 – 19:00

Bilgiye Almak İçin

Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Apartman, site ve tesis yönetimi konusunda sizlere hangi konularda hizmet verebileceğimizi anlatır merak ettiğiniz soruları cevaplarız.

0 462 666 78 88

Tanıtım Kataloğu

Thumb

MUHASEBE HİZMETLERİ
Apartman, Site, Plaza, Residence, Blok vb. tesislerin veya binaların resmi muhasebesinin tutulması tesis yönetim sektörünün en hayati hizmetlerinden biridir.

Maddi bir karşılığı olan yani karşılığında para alışverişi yapılan her bir mali işin kayıt altına alınarak muhasebeleştirilmesi apartmanlarda ve sitelerde en temel yönetim uygulamasıdır. Apartmanlarda ve sitelerde mali sistemin ve düzenin devamlılığının sağlamasının tek yolu profesyonel muhasebe hizmetidir.

Gelirleri ve giderleri kayıt altına alınmayan tesislerde kaos hüküm sürer.

Muhasebe hizmeti çok kapsamlı ve geniş bir hizmet kalemi olup Net Profesyonel Yönetim olarak kısaca neler yaptığımızı genel başlıklar halinde sıralayalım:

• Öncelikle apartmanlara ve sitelere ait her tip idari ve mali dokümanın (karar defteri, işletme defteri vb.) tasdik ettirilmesi
• Gelir ve gider makbuzlarının belirlenen adetlerde bastırılması ve kayıt altına alınması
• Apartman ve site için ödeme ve tahakkuk esaslı resmi muhasebenin otomasyon sistemi üzerinde işlenmesi ve kayıt altına alınması
• Kat malikleri genel kurulunca onaylanmış işletme projesine sadık kalarak (mücbir sebepler dışında) belirlenmiş bütçe dahilinde finansal gelir ve gider dengesinin sağlanması.
• Bankalarda hesap açılması veya açılmış hesaplar üzerindeki işlemlerinin takibi ve resmi hesaplara ve işletme defterine işlenmesi
• Net profesyonel yönetim otomasyon sistemi üzerinden bankaya yatırılan veya elden tahsil edilen aidat ve diğer bedellerinin sisteme anlık olarak işlenmesi, muhasebeleştirilmesi
• İhtiyaç halinde bankalardan POS cihazı talep edilmesi ve sliplerin günlük takibi ve sisteme işlenmesi
• Binalarda görevli personellerin SGK beyanname evraklarının hazırlanması ve SSK işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yıllık izin ve maaş ödemeleri, yıllık izinlerin takibi ve kayıt altına alınması
• Net Profesyonel yönetim otomasyon sistemi üzerinden apartman ve site sakinleri; bilgisayarlarından ve mobil cihazlardan aidat borç takibi ve ödemelerini yapabilmesi.
• Net Profesyonel yönetim otomasyon sistemi üzerinden yönetim kurulu, denetim kurulu ve istenirse apartman ve site sakinleri tarafından şeffaflık adına mali tabloların yayınlanması ve denetlenmesi.
• Periyodik zamanlarda muhasebe işlemlerinin aylık veya yıllık şeklinde rapor haline getirilmesi ve maliklere/yönetimlere sunulması