• Söğütlü Mh M.Sinan Cd, Akçaabat
 • trabzonnetyonetim@gmail.com
 • Mesai: 8:00 – 19:00

Bilgiye Almak İçin

Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Apartman, site ve tesis yönetimi konusunda sizlere hangi konularda hizmet verebileceğimizi anlatır merak ettiğiniz soruları cevaplarız.

0 462 666 78 88

Tanıtım Kataloğu

Thumb

Apartman / Site / Tesis Yönetimi Hizmetlerimiz

Kentleşme ve modern yaşamın etkisiyle, artan nüfusa ve günümüz ekonomik şartlarına bağlı olarak tek katlı konutların yerlerini apartmanlar, siteler ve AVM’ ler, yani profesyonel anlamda tesisler, almıştır.
Bu durum apartman ve sitelerin idari, mali, teknik, operasyonel ve hukuki devamlılığını sağlamak adına önemli kanuni mevzuatın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.
Tüm bu tesislerin standart bir kalitede daha yaşanılabilir hale gelebilmesi, ortak alanların kullanım kurallarının belirlenmesi ve kat maliklerinin/sakinlerinin huzurunun nitelikli bir şekilde sağlanabilmesi gerekliliği profesyonel yönetim hizmetlerini kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak ortaya çıkarmıştır.
Bu alanda verdiğimiz hizmetler şu şekildedir. Detay için üzerlerine tıklayın :

Sizin adınıza her işi planlayan, uygulayan, mevzuata uygun yasal bir zeminde yönetim hizmeti veren ve yaptığı her işi size raporlayan profesyonel bir yönetim şirketinden destek alıp işleri konunun uzmanına bırakmak istemez misiniz?

Madde Madde Neden Net Profesyonel Yönetim ?

 • Binanızı; resmi yönetim planı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve yasal yönetim kurulu kararları çerçevesinde işletir.
 • Çalıştırılan personelle ilgili iş güvenliği ve iş sağlığı, sosyal güvenlik ve personel eğitimi gibi idari konularda sorumlulukları üstlenir.
 • Güncel olarak değişen kanun, yönetmelik vs. mevzuat ve içtihat kararlarını sizin için takip ederek gecikmeksizin uygular.
 • Apartman ve site yönetiminde ortak yaşam kurallarını yönetim kurulu kararları ve kanunlar çerçevesinde uygular.
 • Tüm sakinler, talep ve sorunlarını kayıt altına alan ve her zaman ulaşabilecekleri resmi bir tüzel kişilik ile muhatap olur.
 • İdari ve mali disiplinin sağlanması önceliklidir.
 • Komşuluk hukukundan kaynaklı saygı ve nezaketten taviz vermeyerek sakinlerle duygusal bağ kurmaz.
 • Apartman ve site içi düzeni, yasaları gözeterek sağlar.
 • Yönetim hizmetlerine dair yasal bilgi ve tecrübeye sahiptir. Kanunlarla konuşur ve cevap verir. ( 634 sayılı Kat Mülkiyeti, Medeni kanun, Tebligat kanunu, İş kanunu, Borçlar kanunu, İcra işlemleri, İmar iskan kanunları, yönetmelikler, kararnameler, Yargıtay içtihatları vb.)
 • Yönetim hizmetleri konusunda yasal bilgi ve tecrübeye sahip kadrolarla çalışır.
 • Apartman, site ve tesisler için yapılacak işlerin önceliğini belirler, planlar ve uygular.
 • Bir yıllık işletme projenizi yapar ve aidat dağılımlarını hesaplar.
 • Zamanında ve sürdürülebilir tahsilat yapar.
 • Ödenmeyen alacaklar için yasalara uygun takip, icra takibi yapar.
 • Çalışma kanunları ve insan kaynakları hususunda profesyoneldir.
 • Tesislerde çalıştırılan tüm personellerin sevk/idaresini yapar, yasal süreçlerini gerçekleştirir.
 • Uzman bir muhasebe, mali müşavir ve avukat kadrosu vardır.
 • Tüm gelir ve gider hesapları kayıt altına alınır, resmileştirilir, raporlanır.
  Tecrübeye sahiptir, dolayısıyla tesislerde olabilecekleri gerçekleşmeden öngörebilir.
 • Tesislerin yapısal problemlerini bilir. İnşaat sektörüne hâkimdir.
 • Tesislerin fiziki ve teknik alt yapı bilgisine sahiptir.
 • Tecrübeye sahip uzman tedarikçi zincirine kolaylıkla ulaşır. Tesislerde bulunan her tip makine parkuru için işin uzmanı tedarikçilerle çözüm ortaklığı yapar. Bu durum zamandan ve bütçeden tasarruf etmenizi sağlar.
 • Otomasyon alt yapısı kullanır hata yapma şansı minimumdur.
 • Yönetim hizmetlerine dair her tip teçhizata sahiptir.
 • Zaman ve maliyet avantajı sağlar.
 • Binalara değer katar; doğru işletilen tesisler her zaman maddi olarak da değer kazanır.