• Söğütlü Mh M.Sinan Cd, Akçaabat
  • trabzonnetyonetim@gmail.com
  • Mesai: 8:00 – 19:00

Bilgiye Almak İçin

Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Apartman, site ve tesis yönetimi konusunda sizlere hangi konularda hizmet verebileceğimizi anlatır merak ettiğiniz soruları cevaplarız.

0 462 666 78 88

Tanıtım Kataloğu

Thumb

MALİ PROJELENDİRME VE BÜTÇE YÖNETİMİ HİZMETLERİ
Mali projelendirme ve bütçe yönetimi her apartman ve site için öncelikle kanunen yapılması gereken, pratikte sakinlerin yaşam konforlarını belirleyen en önemli hizmet kalemlerinden biridir.

Mali projelendirme ve bütçe yönetimi öncelikle işletme projesinin hazırlanmasıyla başlar.

Bu konuyu iki yönüyle ele alabiliriz:

Birincisi kat malikleri genel kurulu öncesi bir apartmana veya siteye ait tüm yıllık giderleri belirlemek, bu kalemleri hesaplamak, hesaplanan giderleri 12 aya bölmek, müteahhittin yönetim planına veya kat maliklerinin kendi arasındaki %100 imza ile anlaşmaları halinde aidatları m2 veya arsa payı cinsinden paylandırmak, aidatların son ödeme tarihlerini belirlemek, ödeme yapmayan sakinler için yasal işlem sürelerini/süreçlerini belirlemek, tüm bu kararları ve dolayısıyla işletme projesini gerçekleştirilmiş genel kurul ile onaylamak ve bütçeye sadık kalmaktır.

İkincisi öngörülmeyen giderlere veya ihtiyaç dahilindeki projelere istinaden yeni bir mali plan veya işletme projesi yaparak ödeme programını hazırlamaktır. Bazı durumlarda bu tip revizyonlar için yeniden olağanüstü genel kurula gidilmek zorundadır.

Net Profesyonel Yönetim, kat malikleri genel kurulu öncesi hazırlamış olduğu ve genel kurul esnasında maliklerce onaylanmış işletme projesine/tahmini bütçeye sadık kalmak zorundadır. Dolayısıyla apartmana ve siteye ait dönemsel gelirler ve giderler arasındaki dengeyi sağlamak Net Profesyonel Yönetim’in en önemli hizmetlerinden biridir.

Yılın başında maliklerce onaylanmış işletme projesini sürekli kontrol eder ve bu bütçenin stabil şekilde uygulanmasını sağlar. Ancak ilgili bütçe üzerinde bir harcama yapılmak istendiğinde (mücbir sebepler veya öngörülemeyen zorunlu giderler dışında) yöneticileri uyarır. Yöneticiler bütçeyi bir vesile ile aşmak isterlerse denetim kurulunu göreve çağırarak bütçeye riayet edilmesi hususunda yaptırım uygular. Ancak öngörülemeyen giderler veya taleplere istinaden bir arıza, satınalma, proje veya renovasyon durumu söz konusu ise bir olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak kat maliklerinin onayı ile bütçenin revize edilmesini ve uygun bir mali programla tahsilatını sağlar.
Düzgün bir mali projelendirme ve belirlenen proje sonrası bütçenin dengede tutulması apartmanların ve sitelerin mali devamlılığının sağlanması adına hayati önem arz eder. Net Profesyonel Yönetim mali işlerle ilgili tüm süreçleri projelendirir ve uygular. Siz sadece kontrolünü sağlarsınız.