• Söğütlü Mh M.Sinan Cd, Akçaabat
  • trabzonnetyonetim@gmail.com
  • Mesai: 8:00 – 19:00

Bilgiye Almak İçin

Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Apartman, site ve tesis yönetimi konusunda sizlere hangi konularda hizmet verebileceğimizi anlatır merak ettiğiniz soruları cevaplarız.

0 462 666 78 88

Tanıtım Kataloğu

Thumb

KURULUŞ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Tüm apartman ve siteler potansiyel birer vergi mükellefidir. Dolayısıyla bir tüzel kişiliktir. Her tüzel kişilikte olduğu gibi mutlaka bir vergi dairesi, vergi numarası, kaşesi, işletme defteri, karar defteri, SGK sicil şifresi (çalışan personeli varsa) ve bu tüzel kişiliği temsilen yönetim ve işletim organları olmak zorundadır.
Özel durumlar dışında apartman ve siteler; vergi ve stopaj ödemez, mali defterleri denetlenmez.
Net Profesyonel Yönetim, hizmet vereceği tüm apartmanlarda ve sitelerde öncelikli olarak potansiyel vergi mükellefi olup olmadığını kontrol eder. İnşaatı henüz tamamlanmış bir tesis ise bir şirket kurar gibi öncelikle mükellef işlemlerini gerçekleştirir; mevcutta hizmet veren bir tesis ise mükellef durumunu sorgular ve kayıt altına alır.
Kuruluş ve organizasyon hizmetlerinde diğer bir önemli konu ise apartmanların ve sitelerin ortak abonelikleridir. Eğer müteahhit firma inşaat sonrası ortak abonelikleri açmadıysa veya müteahhit firma ile yapılan anlaşmaya istinaden yüklenici firma bu abonelikleri açmamızı isterse şirketimiz bu konuda da yönetim adına veya yüklenici firma adına her tip abonelik evraklarını hazırlar ve kurumlara başvuruları tamamlar.
Şirketimiz, apartmanlara ve siteler ait tüm resmi kuruluş ve organizasyon işlemlerinin sorumluluğunu bir mali müşavir veya yüklenici firma gibi üzerine alarak öncelikle tesisin legal bir zemin üzerinde kurulmasını, yönetim organlarının oluşturulmasını ve yasal prosedürler kapsamında işletilmesini tesis eder.
Şirketimiz Net Profesyonel Yönetim, yönetim hizmeti sunduğu tüm müşterilerine kuruluş ve organizasyon hizmetini ücretsiz sunar.