• Söğütlü Mh M.Sinan Cd, Akçaabat
  • trabzonnetyonetim@gmail.com
  • Mesai: 8:00 – 19:00

Bilgiye Almak İçin

Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Apartman, site ve tesis yönetimi konusunda sizlere hangi konularda hizmet verebileceğimizi anlatır merak ettiğiniz soruları cevaplarız.

0 462 666 78 88

Tanıtım Kataloğu

Thumb

İNSAN KAYNAKLARI, PERSONEL YÖNETİMİ ve BORDROLAMA HİZMETLERİ
Net Profesyonel Yönetim; apartman, site, plaza, iş merkezi, blok vb. her tip tesis bünyesinde çalışan tüm personellerin profesyonel sevk ve idaresini 4857 sayılı iş kanunu ve diğer ilgili kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirir.
Şirketimiz yeni bir müşteri anlaşması yaptığında anlaşma yaptığı müşteri lokasyonunda çalışan tüm personellerin sevk ve idaresini üstlenir. Mevcut personeller yasal hakları sağlanarak apartman veya site SSK sı üzerinde günlük çalışma programlarına devam eder. Yönetimlerce talep edildiği takdirde şirketimiz SSK sı üzerinde çalışacak sürekli veya geçici personel tedariki de sağlanabilir. Bu tedarikler İşkur’dan ve insan kaynakları sitelerinden ilana çıkılarak gerçekleştirilir.

Şirketimiz, binalarda görevli personellerin sevk ve idaresi konusunu 2 yönüyle ele alır. Birincisi görevli personellerin yasal şartlar kapsamında çalıştırılarak tüm özlük haklarının temin edilmesidir. İkincisi ise görevli personelin görev tanımını belirleyerek görevli olduğu alanlarda işini en profesyonel ve verimli şekilde yapabilmesini sağlamaktır.

Bu iki konuyu kısaca izah edelim:

1. Yasal Uygulama
• Binada çalışan tüm personellerin öncelikle SSK girişleri kontrol edilir eğer bu konuda bir sıkıntı varsa yönetim ve denetim kurulları bilgilendirilerek yasal yollarla sulh içerisinde çözümü sağlanır.
• Eğer o güne kadar hazırlanmamışsa personel özlük dosyaları hazırlanır ve arşivlenir.
• Eğer yoksa belirli/belirsiz süreli yasal iş sözleşmeleri çift nüsha imzalanır ve tebliğ edilir.
• Fazla mesai ve yıllık izin gibi haklar hususunda personellere bilgi verilir ve mevcut durumuyla ilgili bilgi alınır. Tüm tesis personellerinin teslim aldığımız gün ve öncesinde gerçekleşmiş dataları sisteme işlenerek takibi ve ödemeleri yapılır.
• Aylık SGK beyannameleri şirketimizce hazırlanır ve kuruma bildirilir.
• Bordrolama ve maaş ödemeleri tesisin banka hesabı üzerinden ödenir.
• Mevcut çalışan ve yeni işe alınacak tüm personellerin işe girişleri çıkışları 4857 sayılı iş kanunu kapsamında gerçekleştirilir.
2. Profesyonel Uygulama
• Tesisin ihtiyacına yönelik olarak personel sayısı belirlenir.
• Personellere yasal günlük ve çalışma ve mola saatleri belirlenir ve tebliği edilir.
• Personellerin görev tanımları yapılır ve yazılı şekilde kendilerine tebliği edilir.
• Personellerin günlük çalışma programları hazırlanır ve yazılı şekilde kendilerine tebliği edilir.
• Günlük saç, sakal ve kıyafet kuralları belirlenir ve riayet edilmesi sağlanır.
• Tüm personellere iş güvenliği eğitimi aldırılır.
• Tesis içerisindeki ihtiyaç ve gereksinimlere istinaden personeller sertifika programına dahil edilerek bu konularda sertifikalandırılmaları sağlanır.