• Söğütlü Mh M.Sinan Cd, Akçaabat
  • trabzonnetyonetim@gmail.com
  • Mesai: 8:00 – 19:00

Bilgi Almak İçin

Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Apartman, site ve tesis yönetimi konusunda sizlere hangi konularda hizmet verebileceğimizi anlatır merak ettiğiniz soruları cevaplarız.

0 462 666 78 88

Tanıtım Kataloğu

Thumb

DALGIÇ POMPA
Apartmanların ve sitelerin yönetiminde yasalara uygun işlemlerin yapılması, zorunlu günlük ihtiyaçlarımızın karşılanması, insan sağlığı ve can güvenliğinin sağlanması kapsamında ki makine parkurlarından ve yönetim hizmetlerinden biri de apartman ve sitelerde tesis edilmiş dalgıç pompaların bakım, onarım ve denetim hizmetlerinin tedarikidir.

Apartmanlarda ve sitelerde bulunan dalgıç pompaların ve aksamındaki diğer parçaların periyodik bakımları ve olası arızaları şirketimiz tarafından genel kurul öncesinde tesis işletme projesine dahil edilerek ortalama maliyetleri yılın başında belirlenir. Kat maliklerinin onayına müteakip jeneratörlerin aylık/yıllık periyodik bakımları ve arızaları şirketimiz tarafından yaptırılır ve denetlenmesi sağlanır. Böylece yaşanabilecek her tip arızanın mümkün olduğunca önüne geçilerek güvenli, sürdürülebilir ve maliyet avantajı sağlayan bir işletme ve bakım hizmeti sunulmuş olur.

Dalgıç pompa, yüzeyi sıkı bir şekilde kapalı olmakla birlikte hava ve su çıkışlarının olma olasılığı sıfır olmak zorunda olan ve monte motora sahip pompalara verilen genel bir isim olarak tanımlayabiliriz.
Dalgıç pompaların kullanımı en genel kapsamda temiz su temini ve atık su tahliyesi içindir.

Apartmanlar ve siteler içerisindeki dalgıç pompalar ise daha çok; drenaj kuyularında, asansör çukurlarında, inşaat hafriyat alanlarının boşaltılmasında, az kirli ve bulanık suların tahliyesinde, fosseptik çukurlarında, katı atıklı fosseptik çukurlarında, parçalanarak tahliye edilmesi gerekli olan bazı nesnelerin tahliyesinde, bodrum su baskınların tahliyesinde, kanalizasyondan daha düşük seviyedeki yerlerden kanalizasyona su tahliyesinde, hijyenik gerektiren sıvıların tahliyesinde, süs havuzlarında, yapay peyzaj amaçlı şelalelerde, kuyulardan temiz su temininde, küçük hidrofor sistemlerinde, karıştırarak tahliye edilmesi gerekli olan bazı sıvılarda, çamur suyu tahliyesi amacıyla kullanılmaktadır.
Özellikle dalgıç pompalarda en önemli husus pompanın kuyuya montajından önce hem kuyunun hem de dalgıç pompanın kullanım amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu kontrol edilmeli, monte edil pompanın debi ve basma yüksekliğinin amaca uygun olduğu tespit edilmelidir.

İhtiyaç dahilindeki tüm genel bakımların ve arızaların dalgıç pompa konusunda deneyimli, teknik bilgi sahibi olan şirketler tarafında yapılması önem arz eder. Dalgıç pompalar çalışma sistemleri dolayısıyla elektrik alt yapısı, elektronik aksamlar ve mekanik parçalar ile çalışan araçlardır. Dolayısıyla da bu işi bilen sertifikalı şirketler dışında yapılan müdahalelerde can ve mal kayıpları yaşanabilir.

Net Profesyonel Yönetim, uzun yıllardır çalıştığı hidrofor ve dalgıç pompa şirketleri ile (dalgıç pompa projelendirme, satış ve kurulum, yedek parça tedariki, elektrik alt yapısı, bakım ve onarım hizmetleri) yasa, denetim, mali işler ve can güvenliği konularında sürekli iş birliği içerisindedir. Apartman ve site bünyesindeki bina sorumlularının (yönetim kurulu/denetim kurulu/bina görevlileri) takip etmesi gereken her tip yasal, idari, teknik, mali ve bakım onarım konularında şirketimiz sizin adınıza tüm süreci yürütür ve denetler.

Anlaşma yapılan tesislerde dalgıç pompaların garantisi devam ediyorsa garantili hizmet veren şirketlerle yasalar kapsamında iş birliği denetim yapılmaya devam edilir. Tesisin dalgıç pompaları garanti kapsamı dışında ancak mevcutta bakım anlaşmalı başka bir şirketi var ise ve yönetim kurulu bu şirketten alınan hizmetlerden memnun ise ilgili firma ile yasalar kapsamında iş birliği ve denetim yapılmaya devam edilir; ancak memnuniyetsizlik varsa yasalara, mevzuata ve iş güvenliği standartlarına sahip tedarikçilerden teklifler alınarak yönetim kurulunun onayına sunulur ve yeni bir sözleşme yapılarak apartmanlara ve sitelere ait bakım ve onarım hizmetlerinin tedariki sağlanır.

Periyodik Dalgıç Pompa Bakımı
• Dalgıç Pompa genel kullanımda yerin altına konumlandırıldığından bakımı ve tamiri zorlu bir teçhizattır ve bakımı sadece uzman şirketler tarafından yapılmalıdır.
• Dalgıç Pompa Bakımları periyodik olarak her yıl veya servisi sağlayacak şirketlerin belirttiği zaman diliminde yapılmalıdır.
• Dalgıç pompaların elektrik alt yapısı periyodik zamanlarda kontrol edilmelidir. Kaçak elektrik akımları can ve mal kaybına yol açabilir.
• Özellikle dalgıç pompalarda en önemli husus pompanın kuyuya montajından önce hem kuyunun hem de dalgıç pompanın kullanım amacına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Kuyu debisinin kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğu kontrol edilmeli, monte edil pompanın debi ve basma yüksekliğinin amaca uygun olduğu kontrol edilmelidir.
• Su sondajı kuyularında bulunan dalgıç pompalarının bakımı mutlaka kuyu temizliği ile yapılmalıdır.
• Kuyunun kum temizliği yapılmış olmalı, akışkan içerisindeki kum, tortu vb. partikül miktarının pompanın işletme limitlerini aşmadığından emin olunmalıdır.
• Kuyu temizleme sırasından kuyudan çıkarılan dalgıç pompa anlaşmalı şirketin atölye ortamında incelenmesi önem arz eder.
• Pompanın susuz kalarak hasar görmemesi amacıyla işletmeye alma işlemi esnasında kuru çalışmaya karşı koruma sisteminin çalışır durumda olduğu muhakkak kontrol edilmeli, elektrik kontrol panosu içerisinden seviye elektrotunun hassasiyeti ayarları yapılmalıdır.
• Kuyu içerisindeki pompa hakkında mümkün olabilecek her türlü bilginin, izleme ve kontrol amacıyla, kullanılmasına çalışılmalıdır. Pompa, elektrik motoru ve sistemin durumu hakkında bilgi edinmek üzere kullanılabilecek kuyu çıkış ağzındaki manometre, özellikle büyük güçlerdeki dalgıç motorlarına ait elektrik kontrol panosu, üzerindeki her fazın akım ve voltajlarını izlemeye yarayan voltmetre ve ampermetre gibi cihazların kontrolleri yapılmalıdır.
• Elektrik kontrol panolarının elektrik şebekesinden kaynaklanabilecek, yüksek veya düşük voltaj, fazlar arasında voltaj dengesizliği vb. sorunlarda dalgıç motorun korunmasını sağlayabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca elektrik motorunun aşırı akımdan korunmasında kullanılan sistemin ayarlarının çevre sıcaklığından etkilenmeyecek tipte olması son derece önemlidir.
• Elektrik kontrol panosundaki aşırı akım koruması sistemin ayarı, monofaze veya direkt kalkışlı sistemlerde asla motor etiketinde belirtilen nominal akım değerinden daha yüksek bir değere ayarlanmalıdır. Emniyet açısından etiketteki nominal akımın %90’ına ayarlanması tavsiye edilir. Yıldız – üçgen kalkışlı sistemlerde motor termik koruması etikette belirtilen nominal akımın %57’sinden daha yüksek bir değere ayarlanmamalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket ayarlanmalıdır. Emniyetli bir değer olarak etiket akımının yarısına ayarlanması tavsiye edilir.
• Dalgıç motorunun şalt sayısının sınırlandırılması bir zorunluluktur. Kuru çalışmaya karşı korumanın bir veya iki elektrot ile sağlandığı sistemlerde, su seviyesi normal duruma geldikten sonra motorun hemen çalıştırılmayıp, minimum 5 dakikalık bir gecikme süresinden sonra çalışmaya başlatılmalıdır. Dalgıç pompalar kullanılarak gerçekleştirilen hidrofor uygulamalarında, basınç şalterinin alt ve üst basınç ayarlarının, şalt sayısını istenilen seviyede tutacak şekilde gerçekleştirilmesi ve kapalı genleşme deposunun uygun hacimde olduğunun kontrol edilmesi, olası hasarların önüne geçecektir.
• Bir tank veya havuz içerisine yatay olarak monte edilen, kademe sayısı fazla olan pompalarda; pompa ve motorun birkaç noktadan desteklenmesi önemlidir. Buna dikkat edilmemesi durumunda cihaz ve tesisin hasar görmesine sebep olabilecek osilasyonlar ortaya çıkabilir.

Net Profesyonel Yönetim, 0549 218 4848 numaralı 7/24 müşteri hizmetleri sayesinde tüm sakinlerin ve binada görevli personellerin makine parkurları konusundaki her tip önerisini, taleplerini ve şikayetlerini otomasyon sistemi üzerinden kayıt altına alır ve derhal tedarikçi firmaları tesise yönlendirerek çağrıların sonuçlandırılmasını sağlar.

Apartmanları ve siteleri yaşanabilir kılmak, tesis ortak alanlarında ve makine parkurlarında oluşabilecek her tip kazayı ortadan kaldırmak için Net Profesyonel Yönetim’e güvenebilirsiniz.

Şirketimiz Net Profesyonel Yönetim ilkeleri dahilinde tedarikçi ortaklarımızdan biri olan hidrofor ve dalgıç pompa şirketleri üzerinden para kazanmaz!