• Söğütlü Mh M.Sinan Cd, Akçaabat
  • trabzonnetyonetim@gmail.com
  • Mesai: 8:00 – 19:00

Bilgiye Almak İçin

Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Apartman, site ve tesis yönetimi konusunda sizlere hangi konularda hizmet verebileceğimizi anlatır, merak ettiğiniz soruları cevaplarız.

0 462 666 78 88

Tanıtım Kataloğu

Thumb

AİDAT TOPLAMA VE TAKİP HİZMETLERİ
Apartmanlarda ve sitelerdeki aidat toplama hizmeti profesyonel şirketlerin en önemli görevlerinden biridir. Aidat bedeli bir tesisin tüm ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu bir gelir kaynağı ve tüm malikler/sakinler için yasal bir ödeme kalemidir.
Aidatların ödenmesi hususu 634 sayılı KMK ile net bir şekilde açıklanmıştır.
Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;(1) Katılmakla yükümlüdür. c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.
(1) 14/11/2007 tarihli ve 5711 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “koruma” ibaresinden sonra gelmek üzere “, güçlendirme” ibaresi eklenmiştir. 4140
(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. (1)
Maliklerin ve sakinlerin aidat ödemeleri yapmalarının bir tercih meselesi değil yasal bir zorunluluk konusu olduğu çok nettir ve müzakereye açık bir durum değildir.
Apartmanlara ve sitelere ait elektrik, su, doğalgaz giderleri, temizlik hizmetleri, personel yönetimi ve giderleri, bahçe ve peyzaj bakımı, makine parkuru onarımı ve tadilatı, havuz bakımı, ilaçlama, sosyal tesislerin işletilmesi ve bakımı, dış cephe renovasyon vb. saymakla bitmeyen tüm ihtiyaçlarının zamanında, sorunsuz ve periyodik disiplinler içerisinde tedarik edilmesi adına gerçekleştirdiğimiz tahsilat hizmeti tesis yönetiminin olmazsa olmaz kurallarındandır. Bu hiyerarşik mali disiplinin sağlanması Net Profesyonel Yönetim’in en önemli önceliğidir.
Net Profesyonel Yönetim, genel kurul sonrası gerekli resmi işlemleri tamamlayarak -eğer yoksa- apartman/site adına bir banka hesabı açılmasını sağlar. Tüm sakinler aidat ödemelerini bu banka hesabına yapar. Dolayısıyla yaptığınız aidat ödemesi yasal olarak tesis hesabına girer.
Apartman ve sitelerde toplu yaşayan insanların kullandıkları ortak alanların yönetimindeki sorunlar zaten zor oluşturulan komşuluk ilişkilerinin zedelenmesine yol açmaktadır. Aidat toplamak isteyen iyi niyetli yöneticilerin bu talebi esnasında komşuluk ilişkileri daha da gerilmektedir. Bir taraftan da aidatını düzenli ödeyen sakinlerin hukuki sürecin hemen başlatılması hususundaki haklı eleştirileri mevcut amatör yönetimleri daha da zor bir durumda bırakmaktadır.
En önemli konulardan biri de yöneticilerin ve görevlilerin kapı kapı dolaşıp aidat istemesidir. Net Profesyonel Yönetim ile komşu kapıları artık çalınmayacaktır.
Aidat yoksa; öncelikle görevli personeller maaşını zamanında alamaz performansı düşer ve çalışanlar mutsuz olur, binaya hizmet veren tedarikçiler parasını alamazsa hizmetler aksar tedarikçiler mutsuz olur, para olmayınca yönetim kurulları apartman/site giderlerini ve sakinlerin taleplerini karşılayamaz ise mutsuz olur ve sakinlerce mutsuz edilir. Kısacası toplanamayan aidatlar sakinler arasında huzursuzluk yaratır ve zamanında yapılamayan her iş bir iş neticesinde binanız zarar görmeye ve değer kaybetmeye başlar.
Net Profesyonel Yönetim, bütün bu sorunları 634 sayılı KMK, borçlar kanunu ve tebligat kanunu çerçevesinde çözmektedir. Aidat toplama işlemlerinde apartman/site genel kurul kararında belirtilen süreler çerçevesinde ödeme yapmayan sakinlerini taahhüt edilen süreler çerçevesinde takibe alır. İlgili periyotlarda sakinlere hatırlatma ve ihtarda bulunur. Tüm bu ikazlara rağmen aidat ödemesi yapmayan sakinleri yasal takibe alarak icra işlemi başlatır. İcra işlemi Net Profesyonel Yönetm şirketi olarak en son başvurmak istediğimiz bir süreçtir ancak bu mali disiplinin uygulanması hem işlerin sürekliliğini hem de sakinlerin mutluluğunu sağlar. Bu vesile ile komşular arasındaki ilişkilerin zedelenmesi de önlenmiş olur.
Net Profesyonel Yönetim şirketimiz kullanmış olduğu tüm bankalara entegre web tabanlı yönetim sistemi ile aidat toplama hizmetinin online ve şeffaf bir ortamda sakinlere sunulmasını sağlar. Tüm sakinler aidat bakiyelerini online sistem üzerinden takip edebilir ve iOS, Android, Windows gibi popüler yazılımlar üzerinde çalışan her tip cihazdan sistemimize bağlanarak aidat görüntüleme ve online ödeme işlemi yapabilir.